Cách tham gia
Tham gia để được nâng cấp tài khoản và nhận tiền mã hóa thực! Nâng cấp trạng thái tài khoản từ hạng Tiêu chuẩn lên hạng Vàng và cao hơn nữa.
Sign up Sign up Đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi
Find your account Find your account Nạp tiền vào tài khoản để nhận 1 phiếu dự thưởng cho mỗi 100 USDT tiền nạp
Trade Trade Giao dịch đạt khối lượng đủ 50K để tham gia rút thăm
Win crypto Win crypto Trúng tiền mã hóa và nâng cấp tài khoản!
Divider line Divider line
Đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi Nạp tiền vào tài khoản để nhận 1 phiếu dự thưởng cho mỗi 100 USDT tiền nạp Giao dịch đạt khối lượng đủ 50K để tham gia rút thăm Trúng tiền mã hóa và nâng cấp tài khoản!
Xem giải thưởng
50 places 50 places
50
giải nâng cấp tài khoản
50 places 50 places
100
giải nâng cấp tài khoản
50 places 50 places
150
giải nâng cấp tài khoản
50 places 50 places
200
giải nâng cấp tài khoản + 5 giải thưởng bằng BTC, ETH, LTC, BCH, ZEC
Thể lệ chương trình
Sẽ có 4 vòng rút thăm được tổ chức từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 10 tháng 01. Với mỗi khoản tiền nạp 100 USDT, bạn sẽ nhận được một phiếu dự thưởng. Để đủ điều kiện, tài khoản phải có khối lượng giao dịch đạt ít nhất 50K.
1st Draw
Divider line
Vòng thứ nhất, ngày 10/12 Người tham gia sẽ có cơ hội nâng cấp trạng thái giao dịch của họ, giúp mang lại các đặc quyền như tốc độ đào nhanh hơn và nhiều lợi ích khác. Sẽ có 50 giải thưởng cho đợt rút thăm này.
1st Draw
Divider line
Vòng thứ hai, ngày 17/12 Người tham gia sẽ có cơ hội nâng cấp trạng thái giao dịch của họ, giúp mang lại các đặc quyền như tốc độ đào nhanh hơn và nhiều lợi ích khác. Sẽ có 100 giải thưởng cho đợt rút thăm này.
1st Draw
Divider line
Vòng thứ ba, ngày 24/12 Người tham gia sẽ có cơ hội nâng cấp trạng thái giao dịch của họ, giúp mang lại các đặc quyền như tốc độ đào nhanh hơn và nhiều lợi ích khác. Sẽ có 200 giải thưởng cho đợt rút thăm này.
1st Draw
Divider line
Vòng chung kết, ngày 10/01 200 giải nâng cấp tài khoản, cùng với các giải thưởng bằng BTC, ETH, LTC, BCH và ZEC.