12% LÃI
TRÊN KHOẢN TIỀN NẠP TÀI SẢN SỐ CỦA BẠN

Hãy nạp tiền và chúng tôi sẽ khiến tiền của bạn tăng lên sau 30 ngày!
Kiếm nhiều tiền hơn với mọi
khoản tiền nạp của bạn
Sau đây là phương thức áp dụng
StormGain áp dụng lãi suất hàng năm lên tới 12% trong 30 ngày cho tất cả các tài khoản sở hữu trạng thái khách hàng thân thiết hạng vàng trở lên, lần đầu tiên. Nếu bạn muốn rút tiền, toàn bộ số tiền lãi sẽ trở nên khả dụng trong tài khoản giao dịch USDT của bạn sau 30 ngày.
Nhận tiền lãi bằng cách làm theo các bước đơn giản sau
Đăng ký trong ứng dụng hoặc trên nền tảng web.

Nạp khoản tiền tương đương 500 USDT trở lên.

Nhận lãi tiền nạp của bạn sau 30 ngày.

Khoản tiền nạp sẽ được thực hiện bằng tài khoản giao dịch USDT của bạn.

Tiền lãi được ghi có hàng ngày vào tổng số dư còn lại của tất cả các tài khoản, ngoại trừ tiền trong giao dịch và các khoản tiền thưởng cuối ngày. Tiền lãi này được thanh toán bằng tiền thu được từ hoa hồng Hoán đổi mà mọi nhà giao dịch trong nền tảng phải trả (14% hàng năm).

*Giới hạn: số tiền lãi tối đa có thể nhận được là 50.000 USDT.

NHẬN LÃI BẢO ĐẢM TRÊN TIỀN NẠP CỦA BẠN

Thể lệ chương trình

SỐ TIỀN LÃI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG TRẠNG THÁI KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA BẠN

Tiêu chuẩn
Điều kiện nạp tiền (tổng giá trị)
0-499 USDT
Doanh thu (ký quỹ)
Không
Lợi ích
Lãi hàng năm
Không
Ưu đãi nạp tiền
Không
Hoa hồng trao đổi
0,095%
Chiết khấu hoa hồng giao dịch
Không
Vàng
Điều kiện nạp tiền (tổng giá trị)
500 USDT
Doanh thu (ký quỹ)
150 000 USDT
Lợi ích
Lãi hàng năm
3%
Ưu đãi nạp tiền
5%
Hoa hồng trao đổi
0,085%
Chiết khấu hoa hồng giao dịch
5%
Bạch kim
Điều kiện nạp tiền (tổng giá trị)
1 500 USDT
Doanh thu (ký quỹ)
750 000 USDT
Lợi ích
Lãi hàng năm
4%
Ưu đãi nạp tiền
8%
Hoa hồng trao đổi
0,08%
Chiết khấu hoa hồng giao dịch
8%
Kim cương
Điều kiện nạp tiền (tổng giá trị)
5 000 USDT
Doanh thu (ký quỹ)
2 500 000 USDT
Lợi ích
Lãi hàng năm
8%
Ưu đãi nạp tiền
12%
Hoa hồng trao đổi
0,075%
Chiết khấu hoa hồng giao dịch
15%
VIP
Điều kiện nạp tiền (tổng giá trị)
10 000 USDT
Doanh thu (ký quỹ)
7 500 000 USDT
Lợi ích
Lãi hàng năm
10%
Ưu đãi nạp tiền
15%
Hoa hồng trao đổi
0,07%
Chiết khấu hoa hồng giao dịch
20%
*(hoa hồng làm tròn cho BTCUSDT)

*Tiền lãi sẽ được ghi có trong 30 ngày kể từ khi khách hàng nhận được mức trạng thái đầu tiên của họ cao hơn hạng Tiêu chuẩn.

An toàn với StormGain

Xác thực
2 yếu tố

Bảo mật tài khoản của bạn là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng hai bước để nhận dạng bạn và cho phép bạn đăng nhập. Có thể qua mã SMS hoặc Google Authenticator.


lạnh

Điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn cho tiền của bạn. Chúng tôi sử dụng ví lạnh, nên bạn có thể yên tâm lưu trữ và giữ tài sản số của mình.

Bạn đã sẵn sàng để gia tăng lợi nhuận lên cấp độ tiếp theo?
Hãy nạp tiền ngay hôm nay và nhận lãi sau 30 ngày.

NẠP TIỀN NGAY

Truyền thông về StormGain