Thể lệ “Cuộc thi giao dịch tiền mã hóa” (giải đấu giành cho tài khoản thử nghiệm)

1. Quy định chung

1.1. Giải đấu “Cuộc thi giao dịch tiền mã hóa” (sau đây gọi là “Giải đấu”) dành cho các tài khoản thử nghiệm được mở với công ty StormGain (sau đây gọi là “Ban tổ chức”) sẽ có sự tham gia của một số khách hàng StormGain chọn lọc đã đăng ký tham gia giải đấu này.

1.3. Giải đấu sẽ bắt đầu vào lúc 21:01 GMT ngày 12/03/2020 và kết thúc vào lúc 21:00 GMT ngày 09/04/2020 (thời gian diễn ra Giải đấu).

1.4. Toàn bộ thông tin về các điều khoản (thể lệ) của Giải đấu, cũng như Xếp hạng của Người tham gia (điểm số), sẽ được công bố trên trang web của Ban tổ chức (https://stormgain.com/).

1.5. Bằng việc gửi đơn đăng ký tham gia Giải đấu, tất cả Người tham gia đều đồng ý cho phép công bố các thông tin sau đây về họ trong Bảng xếp hạng: số tài khoản giao dịch, tổng lợi nhuận trên tất cả các giao dịch đã hoàn thành trong phạm vi thời gian diễn ra Giải đấu.

1.6. Ban tổ chức có quyền từ chối cho phép Người tham gia nhất định đăng ký tham gia Giải đấu hoặc truất quyền tham gia sau khi đăng ký mà không cần giải thích.

2. Điều kiện cần đáp ứng

2.1. Giải đấu sẽ không dành cho các nhân viên cũ hoặc nhân viên hiện tại của Ban tổ chức hoặc Đối tác của Ban tổ chức (bao gồm các thành viên trong gia đình hoặc họ hàng gần của họ), cũng không dành cho bất kỳ cá nhân nào liên kết với Ban tổ chức hoặc Đối tác của Ban tổ chức (bao gồm các thành viên trong gia đình hoặc họ hàng gần của họ).

3. Điều khoản và điều kiện

3.1. Chỉ các tài khoản thử nghiệm đã đăng ký trở thành khách hàng của StormGain mới được phép tham gia Giải đấu.

3.3. Khi tham gia Giải đấu, khách hàng phải cố gắng kiếm được lợi nhuận tối đa có thể có trên tất cả các giao dịch đã hoàn thành trong thời gian diễn ra Giải đấu (được tính bằng tổng số dư dương của tất cả các giao dịch có lãi và thua lỗ).

3.4. Đối với các mục đích của tài liệu này, Giao dịch trong Giải đấu sẽ được coi là giao dịch có ngày mở và ngày đóng đều nằm trong thời gian diễn ra Giải đấu.

3.5. Số lượng và tính chất của các giao dịch do Người tham gia thực hiện sẽ không phải tuân theo bất kỳ quy tắc, quy định hoặc hạn chế nào khác, đồng thời những Người tham gia này có quyền không giới hạn để hoàn toàn tự do quyết định về các tham số này. Các điều khoản và điều kiện giao dịch áp dụng sẽ giống như các điều khoản và điều kiện đang được áp dụng đối với các tài khoản thực trong StormGain.

3.6. Bảng xếp hạng của Người tham gia sẽ được cập nhật và công bố thường xuyên trên trang Giải đấu.

3.7. Kết quả của Giải đấu sẽ được công bố trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Giải đấu. Ngay khi Giải đấu kết thúc, tổng giá trị của tất cả các giao dịch mà Người tham gia hoàn thành sẽ được kiểm đếm.

3.8. Đối với mục đích của Giải đấu, tài khoản hợp lệ sẽ là tài khoản luôn hoạt động trong suốt thời gian diễn ra Giải đấu và được sử dụng để đăng ký tài khoản khách hàng liên quan (không bao gồm các tài khoản bị truất quyền tham gia). Khi phát hiện ra rằng một hoặc nhiều Người tham gia đã âm mưu sử dụng nhiều tài khoản để phối hợp tiến hành chiến lược có dự tính, tất cả các tài khoản có liên quan sẽ bị Ban tổ chức truất quyền tham gia bất kể đang ở giai đoạn nào của Giải đấu.

4. Điều kiện để xác định người thắng cuộc và người nhận giải.

4.1. Những người tham gia đạt được tổng lợi nhuận cao nhất trên tất cả các giao dịch đã hoàn thành trong khuôn khổ Giải đấu sẽ được tuyên bố là Người thắng cuộc.

4.2. Khi hai hoặc nhiều Người tham gia đạt được kết quả như nhau, Người tham gia đầu tiên đạt được kết quả đó sẽ được xếp trên những người còn lại.

4.3. Ban tổ chức sẽ kiểm đếm điểm số và công bố kết quả trên trang web của Ban tổ chức trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Giải đấu. Kết quả sẽ được công bố với các thông tin sau: địa điểm giải thưởng, số tiền thưởng, số tài khoản của Người tham gia và giá trị của tất cả các giao dịch đã hoàn thành (không có bất kỳ dữ liệu cá nhân nào có thể xác định Người tham gia). Trên cơ sở thông tin này, Người tham gia sẽ nhận được một tin nhắn chứa thông tin chi tiết về kết quả. Nếu, vì bất kỳ lý do gì, Người tham gia không nhận được tin nhắn này, Người tham gia phải chịu mọi trách nhiệm trong việc xác định liệu họ có được nêu tên trong số Người thắng cuộc hay không.

4.4. Để nhận được giải thưởng giành được thông qua việc tham gia Giải đấu, Người thắng cuộc phải cung cấp cho nhóm hỗ trợ khách hàng của StormGain các tài liệu xác nhận danh tính của họ. Các loại giấy tờ nhận dạng được chấp nhận là: hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc bằng lái xe. Tài khoản thử nghiệm được sử dụng phải được mở bằng tên của Người thắng cuộc.

4.4. Quỹ giải thưởng với tổng cộng 26.972 USDT tiền thật sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của những Người trúng giải, cùng với 75.750 USDT tiền thưởng được ghi có vào tài khoản thưởng.

Quỹ giải thưởng sẽ được phân phát theo Bảng 1:

Bảng 1

Thứ hạng

Giải thưởng

Loại tiền

1

5824

USDT

2

3372

USDT

3

2146

USDT

4

1686

USDT

5

1226

USDT

6

920

USDT

7

766

USDT

8

613

USDT

9

460

USDT

10

307

USDT

11

169

USDT

12

169

USDT

13

169

USDT

14

169

USDT

15

169

USDT

16

169

USDT

17

169

USDT

18

169

USDT

19

169

USDT

20

169

USDT

21

153

USDT

22

153

USDT

23

153

USDT

24

153

USDT

25

153

USDT

26

153

USDT

27

153

USDT

28

153

USDT

29

153

USDT

30

153

USDT

31

138

USDT

32

138

USDT

33

138

USDT

34

138

USDT

35

138

USDT

36

138

USDT

37

138

USDT

38

138

USDT

39

138

USDT

40

138

USDT

41

123

USDT

42

123

USDT

43

123

USDT

44

123

USDT

45

123

USDT

46

123

USDT

47

123

USDT

48

123

USDT

49

123

USDT

50

123

USDT

51

107

USDT

52

107

USDT

53

107

USDT

54

107

USDT

55

107

USDT

56

107

USDT

57

107

USDT

58

107

USDT

59

107

USDT

60

107

USDT

61

92

USDT

62

92

USDT

63

92

USDT

64

92

USDT

65

92

USDT

66

92

USDT

67

92

USDT

68

92

USDT

69

92

USDT

70

92

USDT

71

77

USDT

72

77

USDT

73

77

USDT

74

77

USDT

75

77

USDT

76

77

USDT

77

77

USDT

78

77

USDT

79

77

USDT

80

77

USDT

81

61

USDT

82

61

USDT

83

61

USDT

84

61

USDT

85

61

USDT

86

61

USDT

87

61

USDT

88

61

USDT

89

61

USDT

90

61

USDT

91

46

USDT

92

46

USDT

93

46

USDT

94

46

USDT

95

46

USDT

96

46

USDT

97

46

USDT

98

46

USDT

99

46

USDT

100

46

USDT

101

5000

Tiền thưởng

102

4500

Tiền thưởng

103

4000

Tiền thưởng

104

3500

Tiền thưởng

105

3000

Tiền thưởng

106

2500

Tiền thưởng

107

2000

Tiền thưởng

108

1500

Tiền thưởng

109

1000

Tiền thưởng

110

500

Tiền thưởng

111

500

Tiền thưởng

112

500

Tiền thưởng

113

500

Tiền thưởng

114

500

Tiền thưởng

115

500

Tiền thưởng

116

500

Tiền thưởng

117

500

Tiền thưởng

118

500

Tiền thưởng

119

500

Tiền thưởng

120

500

Tiền thưởng

121

500

Tiền thưởng

122

500

Tiền thưởng

123

500

Tiền thưởng

124

500

Tiền thưởng

125

500

Tiền thưởng

126

500

Tiền thưởng

127

500

Tiền thưởng

128

500

Tiền thưởng

129

500

Tiền thưởng

130

250

Tiền thưởng

131

250

Tiền thưởng

132

250

Tiền thưởng

133

250

Tiền thưởng

134

250

Tiền thưởng

135

250

Tiền thưởng

136

250

Tiền thưởng

137

250

Tiền thưởng

138

250

Tiền thưởng

139

250

Tiền thưởng

140

250

Tiền thưởng

141

250

Tiền thưởng

142

250

Tiền thưởng

143

250

Tiền thưởng

144

250

Tiền thưởng

145

250

Tiền thưởng

146

250

Tiền thưởng

147

250

Tiền thưởng

148

250

Tiền thưởng

149

250

Tiền thưởng

150

250

Tiền thưởng

151

250

Tiền thưởng

152

250

Tiền thưởng

153

250

Tiền thưởng

154

250

Tiền thưởng

155

250

Tiền thưởng

156

250

Tiền thưởng

157

250

Tiền thưởng

158

250

Tiền thưởng

159

250

Tiền thưởng

160

250

Tiền thưởng

161

250

Tiền thưởng

162

250

Tiền thưởng

163

250

Tiền thưởng

164

250

Tiền thưởng

165

250

Tiền thưởng

166

250

Tiền thưởng

167

250

Tiền thưởng

168

250

Tiền thưởng

169

250

Tiền thưởng

170

250

Tiền thưởng

171

250

Tiền thưởng

172

250

Tiền thưởng

173

250

Tiền thưởng

174

250

Tiền thưởng

175

250

Tiền thưởng

176

250

Tiền thưởng

177

250

Tiền thưởng

178

250

Tiền thưởng

179

250

Tiền thưởng

180

250

Tiền thưởng

181

250

Tiền thưởng

182

250

Tiền thưởng

183

250

Tiền thưởng

184

250

Tiền thưởng

185

250

Tiền thưởng

186

250

Tiền thưởng

187

250

Tiền thưởng

188

250

Tiền thưởng

189

250

Tiền thưởng

190

250

Tiền thưởng

191

250

Tiền thưởng

192

250

Tiền thưởng

193

250

Tiền thưởng

194

250

Tiền thưởng

195

250

Tiền thưởng

196

250

Tiền thưởng

197

250

Tiền thưởng

198

250

Tiền thưởng

199

250

Tiền thưởng

200

250

Tiền thưởng

201

200

Tiền thưởng

202

200

Tiền thưởng

203

200

Tiền thưởng

204

200

Tiền thưởng

205

200

Tiền thưởng

206

200

Tiền thưởng

207

200

Tiền thưởng

208

200

Tiền thưởng

209

200

Tiền thưởng

210

200

Tiền thưởng

211

200

Tiền thưởng

212

200

Tiền thưởng

213

200

Tiền thưởng

214

200

Tiền thưởng

215

200

Tiền thưởng

216

200

Tiền thưởng

217

200

Tiền thưởng

218

200

Tiền thưởng

219

200

Tiền thưởng

220

200

Tiền thưởng

221

200

Tiền thưởng

222

200

Tiền thưởng

223

200

Tiền thưởng

224

200

Tiền thưởng

225

200

Tiền thưởng

226

200

Tiền thưởng

227

200

Tiền thưởng

228

200

Tiền thưởng

229

200

Tiền thưởng

230

200

Tiền thưởng

231

150

Tiền thưởng

232

150

Tiền thưởng

233

150

Tiền thưởng

234

150

Tiền thưởng

235

150

Tiền thưởng

236

150

Tiền thưởng

237

150

Tiền thưởng

238

150

Tiền thưởng

239

150

Tiền thưởng

240

150

Tiền thưởng

241

150

Tiền thưởng

242

150

Tiền thưởng

243

150

Tiền thưởng

244

150

Tiền thưởng

245

150

Tiền thưởng

246

150

Tiền thưởng

247

150

Tiền thưởng

248

150

Tiền thưởng

249

150

Tiền thưởng

250

150

Tiền thưởng

251

100

Tiền thưởng

252

100

Tiền thưởng

253

100

Tiền thưởng

254

100

Tiền thưởng

255

100

Tiền thưởng

256

100

Tiền thưởng

257

100

Tiền thưởng

258

100

Tiền thưởng

259

100

Tiền thưởng

260

100

Tiền thưởng

261

100

Tiền thưởng

262

100

Tiền thưởng

263

100

Tiền thưởng

264

100

Tiền thưởng

265

100

Tiền thưởng

266

100

Tiền thưởng

267

100

Tiền thưởng

268

100

Tiền thưởng

269

100

Tiền thưởng

270

100

Tiền thưởng

271

100

Tiền thưởng

272

100

Tiền thưởng

273

100

Tiền thưởng

274

100

Tiền thưởng

275

100

Tiền thưởng

276

100

Tiền thưởng

277

100

Tiền thưởng

278

100

Tiền thưởng

279

100

Tiền thưởng

280

100

Tiền thưởng

281

100

Tiền thưởng

282

100

Tiền thưởng

283

100

Tiền thưởng

284

100

Tiền thưởng

285

100

Tiền thưởng

286

100

Tiền thưởng

287

100

Tiền thưởng

288

100

Tiền thưởng

289

100

Tiền thưởng

290

100

Tiền thưởng

291

100

Tiền thưởng

292

100

Tiền thưởng

293

100

Tiền thưởng

294

100

Tiền thưởng

295

100

Tiền thưởng

296

100

Tiền thưởng

297

100

Tiền thưởng

298

100

Tiền thưởng

299

100

Tiền thưởng

300

100

Tiền thưởng

301

50

Tiền thưởng

302

50

Tiền thưởng

303

50

Tiền thưởng

304

50

Tiền thưởng

305

50

Tiền thưởng

306

50

Tiền thưởng

307

50

Tiền thưởng

308

50

Tiền thưởng

309

50

Tiền thưởng

310

50

Tiền thưởng

311

50

Tiền thưởng

312

50

Tiền thưởng

313

50

Tiền thưởng

314

50

Tiền thưởng

315

50

Tiền thưởng

316

50

Tiền thưởng

317

50

Tiền thưởng

318

50

Tiền thưởng

319

50

Tiền thưởng

320

50

Tiền thưởng

321

50

Tiền thưởng

322

50

Tiền thưởng

323

50

Tiền thưởng

324

50

Tiền thưởng

325

50

Tiền thưởng

326

50

Tiền thưởng

327

50

Tiền thưởng

328

50

Tiền thưởng

329

50

Tiền thưởng

330

50

Tiền thưởng

331

50

Tiền thưởng

332

50

Tiền thưởng

333

50

Tiền thưởng

334

50

Tiền thưởng

335

50

Tiền thưởng

336

50

Tiền thưởng

337

50

Tiền thưởng

338

50

Tiền thưởng

339

50

Tiền thưởng

340

50

Tiền thưởng

341

50

Tiền thưởng

342

50

Tiền thưởng

343

50

Tiền thưởng

344

50

Tiền thưởng

345

50

Tiền thưởng

346

50

Tiền thưởng

347

50

Tiền thưởng

348

50

Tiền thưởng

349

50

Tiền thưởng

350

50

Tiền thưởng

351

50

Tiền thưởng

352

50

Tiền thưởng

353

50

Tiền thưởng

354

50

Tiền thưởng

355

50

Tiền thưởng

356

50

Tiền thưởng

357

50

Tiền thưởng

358

50

Tiền thưởng

359

50

Tiền thưởng

360

50

Tiền thưởng

361

50

Tiền thưởng

362

50

Tiền thưởng

363

50

Tiền thưởng

364

50

Tiền thưởng

365

50

Tiền thưởng

366

50

Tiền thưởng

367

50

Tiền thưởng

368

50

Tiền thưởng

369

50

Tiền thưởng

370

50

Tiền thưởng

371

50

Tiền thưởng

372

50

Tiền thưởng

373

50

Tiền thưởng

374

50

Tiền thưởng

375

50

Tiền thưởng

376

50

Tiền thưởng

377

50

Tiền thưởng

378

50

Tiền thưởng

379

50

Tiền thưởng

380

50

Tiền thưởng

381

50

Tiền thưởng

382

50

Tiền thưởng

383

50

Tiền thưởng

384

50

Tiền thưởng

385

50

Tiền thưởng

386

50

Tiền thưởng

387

50

Tiền thưởng

388

50

Tiền thưởng

389

50

Tiền thưởng

390

50

Tiền thưởng

391

50

Tiền thưởng

392

50

Tiền thưởng

393

50

Tiền thưởng

394

50

Tiền thưởng

395

50

Tiền thưởng

396

50

Tiền thưởng

397

50

Tiền thưởng

398

50

Tiền thưởng

399

50

Tiền thưởng

400

50

Tiền thưởng

401

20

Tiền thưởng

402

20

Tiền thưởng

403

20

Tiền thưởng

404

20

Tiền thưởng

405

20

Tiền thưởng

406

20

Tiền thưởng

407

20

Tiền thưởng

408

20

Tiền thưởng

409

20

Tiền thưởng

410

20

Tiền thưởng

411

20

Tiền thưởng

412

20

Tiền thưởng

413

20

Tiền thưởng

414

20

Tiền thưởng

415

20

Tiền thưởng

416

20

Tiền thưởng

417

20

Tiền thưởng

418

20

Tiền thưởng

419

20

Tiền thưởng

420

20

Tiền thưởng

421

20

Tiền thưởng

422

20

Tiền thưởng

423

20

Tiền thưởng

424

20

Tiền thưởng

425

20

Tiền thưởng

426

20

Tiền thưởng

427

20

Tiền thưởng

428

20

Tiền thưởng

429

20

Tiền thưởng

430

20

Tiền thưởng

431

20

Tiền thưởng

432

20

Tiền thưởng

433

20

Tiền thưởng

434

20

Tiền thưởng

435

20

Tiền thưởng

436

20

Tiền thưởng

437

20

Tiền thưởng

438

20

Tiền thưởng

439

20

Tiền thưởng

440

20

Tiền thưởng

441

20

Tiền thưởng

442

20

Tiền thưởng

443

20

Tiền thưởng

444

20

Tiền thưởng

445

20

Tiền thưởng

446

20

Tiền thưởng

447

20

Tiền thưởng

448

20

Tiền thưởng

449

20

Tiền thưởng

450

20

Tiền thưởng

451

20

Tiền thưởng

452

20

Tiền thưởng

453

20

Tiền thưởng

454

20

Tiền thưởng

455

20

Tiền thưởng

456

20

Tiền thưởng

457

20

Tiền thưởng

458

20

Tiền thưởng

459

20

Tiền thưởng

460

20

Tiền thưởng

461

20

Tiền thưởng

462

20

Tiền thưởng

463

20

Tiền thưởng

464

20

Tiền thưởng

465

20

Tiền thưởng

466

20

Tiền thưởng

467

20

Tiền thưởng

468

20

Tiền thưởng

469

20

Tiền thưởng

470

20

Tiền thưởng

471

20

Tiền thưởng

472

20

Tiền thưởng

473

20

Tiền thưởng

474

20

Tiền thưởng

475

20

Tiền thưởng

476

20

Tiền thưởng

477

20

Tiền thưởng

478

20

Tiền thưởng

479

20

Tiền thưởng

480

20

Tiền thưởng

481

20

Tiền thưởng

482

20

Tiền thưởng

483

20

Tiền thưởng

484

20

Tiền thưởng

485

20

Tiền thưởng

486

20

Tiền thưởng

487

20

Tiền thưởng

488

20

Tiền thưởng

489

20

Tiền thưởng

490

20

Tiền thưởng

491

20

Tiền thưởng

492

20

Tiền thưởng

493

20

Tiền thưởng

494

20

Tiền thưởng

495

20

Tiền thưởng

496

20

Tiền thưởng

497

20

Tiền thưởng

498

20

Tiền thưởng

499

20

Tiền thưởng

500

20

Tiền thưởng

4.5. Những Người thắng cuộc có thứ hạng từ 101 đến 500 sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng với tổng tiền thưởng trị giá 3.410 USDT bằng tiền thật, được ghi có vào tài khoản giao dịch của Người thắng cuộc trên cơ sở quay số ngẫu nhiên và được phân phát theo Bảng 2.

Bảng 2

Thứ hạng

Giải thưởng

Loại tiền

1

1000

USDT

2

700

USDT

3

500

USDT

4

400

USDT

5

300

USDT

6

200

USDT

7

100

USDT

8

80

USDT

9

50

USDT

10

30

USDT

4.6. Giải thưởng sẽ được thanh toán không quá 5 ngày làm việc sau khi Người thắng cuộc được công bố và tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản StormGain có liên quan của Người thắng cuộc.

4.7. Tài khoản để trả thưởng cho Người thắng cuộc phải được mở bằng cùng một hồ sơ cá nhân với tài khoản thử nghiệm thuộc về Người thắng cuộc trong Giải đấu liên quan.

5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức và Người tham gia

5.1. Ban tổ chức sẽ nỗ lực để:

5.1.1. Đăng phiên bản cập nhật của các Thể lệ này trên trang web của mình (https://stormgain.com/), trên một trang mà người tham gia có thể truy cập.

5.1.2. Lựa chọn Người thắng cuộc trong Giải đấu từ danh sách Người tham gia Giải đấu thỏa mãn các điều khoản được nêu trong tài liệu này.

5.1.3. Cập nhật vào tài khoản của Người thắng cuộc trong Giải đấu số tiền tương đương với tiền trúng giải được quy định trong tài liệu này.

5.2. Những Người tham gia sẽ nỗ lực để:

5.2.1. Không tham gia vào các hành vi gian lận trong quá trình tham gia Giải đấu.

5.2.2. Không tham gia vào các hoạt động bị cấm rõ ràng theo quy định trong tài liệu này trong suốt thời gian tham gia Giải đấu.

6. Quy định cuối cùng.

6.1. Ban tổ chức Chương trình khuyến mãi có toàn quyền quyết định, và không cần thông báo trước, về việc thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc xóa đối với Thể lệ Chương trình khuyến mãi này.

6.2. Ban tổ chức có quyền truất quyền tham gia của bất kỳ người tham gia nào (cấm tham gia) mà không cần giải thích.

6.3. Ban tổ chức có quyền chấm dứt Giải đấu bất cứ lúc nào và không cần giải thích.

6.4. Phòng Quan hệ khách hàng của Công ty sẽ không xem xét bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc tham gia Chương trình khuyến mãi.

6.5. Ban tổ chức và Người tham gia Chương trình khuyến mại sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết mọi khiếu nại một cách thân thiện thông qua đàm phán.