Thể lệ Giải đấu giao dịch tiền mã hóa dành cho tài khoản thực

1. Quy định chung

1.1. Giải đấu giao dịch tiền mã hóa (sau đây gọi là Giải đấu) dành cho tài khoản thực trên StormGain (sau đây gọi là Ban tổ chức) được tổ chức dành cho một số ít khách hàng chọn lọc của StormGain đăng ký tham gia Giải đấu thông qua trang Giải đấu trên trang web của Ban tổ chức.

1.2. Apple, Google và Huawei không phải là nhà tài trợ của Giải đấu và không liên kết với hoạt động quảng bá này.

1.3. Thời gian diễn ra Giải đấu:

Giải đấu sẽ bắt đầu lúc 00:01 EEST (UTC/GMT +3) ngày 25.09.2020 và kết thúc lúc 24:00 EEST (UTC/GMT +3) ngày 11.10.2020.

1.4. Thông tin đầy đủ về điều kiện tham gia Giải đấu (thể lệ), cũng như Bảng xếp hạng (kết quả), sẽ được công bố tại trang Giải đấu trên trang web https://stormgain.com.

1.5. Với việc đăng ký tham gia Giải đấu, Người tham gia đồng ý cho phép Ban tổ chức công bố các thông tin sau về mình trong Bảng xếp hạng: số tài khoản giao dịch của Người tham gia và kết quả của Người tham gia được tính theo công thức mô tả tại Điểm 3.3. của Thể lệ giải đấu.

1.6. Ban tổ chức có quyền từ chối chấp nhận đăng ký tham gia Giải đấu của Người tham gia hoặc truất quyền tham gia của Người tham gia mà không cần nêu rõ (các) lý do.

2. Tiêu chí tham gia

2.1. Nhân viên hiện tại hoặc cựu nhân viên của Ban tổ chức hoặc các Đối tác của Ban tổ chức (thành viên gia đình và người thân trực hệ), các bên liên kết của Ban tổ chức và Đối tác (thành viên gia đình và người thân trực hệ) của Ban tổ chức không được tham gia Giải đấu.

2.2. Những khách hàng có tài khoản trùng lặp đã đăng ký với Công ty không được tham gia Giải đấu.

2.3. Những người dưới 17 tuổi không được tham gia Giải đấu

3. Điều kiện tham gia Giải đấu

3.1. Để tham gia vào Giải đấu, khách hàng StormGain chỉ có thể sử dụng tài khoản thực của mình. Khách hàng cần có ít nhất 100 USDT trong tài khoản thực trước khi bước vào Giải đấu hoặc nạp khoản tiền này vào trong thời gian diễn ra Giải đấu.

3.3. Mục tiêu của Người tham gia Giải đấu là đạt được kết quả cao nhất được tính theo công thức:

Kết quả = PL / (Số dư tài khoản tại thời điểm bắt đầu Giải đấu + Tiền nạp được thực hiện trong Thời gian diễn ra giải đấu), trong đó:

PL là tổng số tiền từ các giao dịch có lãi và thua lỗ đã mở và đóng trong thời gian diễn ra Giải đấu.

Số dư tài khoản tại thời điểm bắt đầu Giải đấu là tổng số dư từ tất cả các khoản tiền, bao gồm cả tiền thưởng và tiền đang trong các vị thế mở khi bắt đầu Giải đấu.

Tiền nạp được thực hiện trong Thời gian diễn ra giải đấu là tổng tất cả các khoản tiền nạp của Người tham gia trong thời gian diễn ra Giải đấu.

3.4. Giao dịch trong Giải đấu là giao dịch có ngày mở và ngày đóng nằm trong Thời gian diễn ra giải đấu.

3.5. Bảng xếp hạng Người tham gia sẽ được cập nhật và đăng thường xuyên trên trang Giải đấu.

3.6. Kết quả Giải đấu được kiểm đếm trong vòng ba ngày làm việc sau khi Giải đấu kết thúc.

3.7. Một tài khoản sẽ là hợp lệ cho mục đích tham gia Giải đấu trong toàn bộ Thời gian diễn ra giải đấu, trong đó tài khoản cụ thể này của khách hàng đã được đăng ký, ngoại trừ các trường hợp bị truất quyền tham gia.

3.8. Trong trường hợp phát hiện một hoặc một số Người tham gia sử dụng các tài khoản khác nhau để phối hợp chiến thuật thi đấu, Ban tổ chức sẽ truất quyền tham gia của tất cả các tài khoản liên quan ở bất kỳ giai đoạn nào của Giải đấu.

3.9. Trong trường hợp có nhiều hơn một tài khoản do cùng một Người tham gia mở với Công ty được sử dụng trong Giải đấu, Ban tổ chức sẽ loại tất cả các tài khoản liên quan ở bất kỳ giai đoạn nào của Giải đấu.

4. Tiêu chí để xác định người chiến thắng và người nhận giải.

4.1. Những người tham gia đạt được kết quả tổng có giá trị dương cao nhất được tính theo công thức nêu tại Điểm 3.3. của thể lệ Giải đấu sẽ được coi là Người chiến thắng.

4.2. Trong trường hợp có kết quả hòa giữa hai hoặc nhiều Người tham gia, Người tham gia nào đạt được kết quả đó đầu tiên sẽ được ưu tiên giành quyền chiến thắng.

4.3. Ban tổ chức sẽ kiểm đếm và công bố kết quả trên trang web trong vòng ba ngày làm việc sau khi Giải đấu kết thúc. Kết quả sẽ được công bố bằng cách nêu rõ thứ hạng giải thưởng, số tiền thưởng, số tài khoản của Người tham gia và tổng số tiền thu được từ tất cả các giao dịch mà không tiết lộ dữ liệu cá nhân. Dựa trên thông tin này, Người tham gia sẽ nhận được một tin nhắn chứa thông tin về việc mình đã chiến thắng. Nếu vì bất kỳ lý do gì Người tham gia không nhận được tin nhắn thông báo, Người tham gia phải tự xác định xem mình có nằm trong danh sách Người chiến thắng Giải đấu hay không bằng cách kiểm tra kết quả Giải đấu.

4.4. Để nhận giải thưởng từ Giải đấu, Người chiến thắng phải cung cấp giấy tờ xác minh danh tính của mình cho bộ phận dịch vụ hỗ trợ của StormGain. Có thể sử dụng hộ chiếu, CMND/CCCD và/hoặc giấy phép lái xe. Tài khoản thắng giải phải được mở bằng tên của Người chiến thắng.

4.4. Quỹ Giải thưởng của Giải đấu là 5000 USDT dưới dạng quỹ tiền thật và sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch cùng với quỹ tiền thưởng 10000 USDT được ghi có vào tài khoản tiền thưởng.

Quỹ Giải thưởng được phân bổ theo bảng sau:

Thứ hạng

Giải thưởng

Loại tiền

1

2500

USDT

2

1000

USDT

3

500

USDT

4

300

USDT

5

250

USDT

6

150

USDT

7

100

USDT

8

80

USDT

9

70

USDT

10

50

USDT

11

2500

Bonus

12

2500

Bonus

13

1000

Bonus

14

1000

Bonus

15

500

Bonus

16

500

Bonus

17

300

Bonus

18

300

Bonus

19

250

Bonus

20

250

Bonus

21

150

Bonus

22

150

Bonus

23

100

Bonus

24

100

Bonus

25

80

Bonus

26

80

Bonus

27

70

Bonus

28

70

Bonus

29

50

Bonus

30

50

Bonus

4.5. Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản StormGain của Người chiến thắng trong vòng 3 ngày làm việc sau khi xác định danh sách Người chiến thắng.

4.6. Một khách hàng chỉ có thể được công nhận là Người chiến thắng và nhận giải thưởng một lần duy nhất.

5. Quyền và trách nhiệm của Ban tổ chức và Người tham gia

5.1. Ban tổ chức có trách nhiệm:

5.1.1. Đăng phiên bản cập nhật của các Thể lệ này trên trang mà người tham gia có thể truy cập trên trang web https://stormgain.com/

5.1.2. Lựa chọn danh sách Người chiến thắng của Giải đấu trong số những Người tham gia Giải đấu đáp ứng các tiêu chí của Thể lệ hiện hành.

5.1.3. Ghi có số tiền giải thưởng tương đương vào tài khoản của Người trúng giải như được nêu trong Thể lệ hiện hành.

5.2. Người tham gia có trách nhiệm:

5.2.1. Không được thực hiện bất kỳ hành động gian lận nào trong khuôn khổ Giải đấu.

5.2.2. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm Thể lệ hiện hành trong khuôn khổ Giải đấu.

6. Điều khoản cuối cùng

6.1. Ban tổ chức có thể sửa đổi Thể lệ hiện hành mà không cần thông báo trước cho Người tham gia.

6.2. Ban tổ chức có quyền loại Người tham gia (không cho phép Người tham gia được có mặt trong Giải đấu) mà không cần nêu rõ (các) lý do.

6.3. Ban tổ chức có thể dừng Giải đấu mà không cần nêu rõ (các) lý do.

6.4. Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của StormGain sẽ không xem xét bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc tham gia Giải đấu.

6.5. Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, Ban tổ chức và (những) Người tham gia sẽ cố gắng giải quyết khiếu nại thông qua thương lượng.