"Coin Yarışması" Demo Hesap Turnuva Kuralları

1. Genel hükümler

1.1. "Coin Yarışması" turnuvaları (bundan sonra "Turnuvalar" şeklinde geçecektir) StormGain şirketinde (bundan sonra "Organizatör") bulundurulan demo hesaplarla ilgilidir ve Organizatörün Turnuvalar sayfasından başvuruda bulunmuş olan sınırlı sayıdaki StormGain müşterisini kapsar.

1.3. Turnuvaların açıklaması:

1. Turnuva 01.06.2020 tarihinde saat 00:01'de (CET) başlar ve 07.06.2020 tarihinde saat 24:00'da (CET) biter.

2. Turnuva 08.06.2020 tarihinde saat 00:01'de (CET) başlar ve 14.06.2020 tarihinde saat 24:00'da (CET) biter.

3. Turnuva 15.06.2020 tarihinde saat 00:01'de (CET) başlar ve 21.06.2020 tarihinde saat 24:00'da (CET) biter.  

4. Turnuva 22.06.2020 tarihinde saat 00:01'de (CET) başlar ve 28.06.2020 tarihinde saat 24:00'da (CET) biter.  

1.4. Turnuva şartları (kurallar) hakkında ayrıntılı bilgiler ve Katılımcıların Sıralaması (skorlar) web sitesinin (https://stormgain.com/) Turnuvalar sayfasında yayınlanacaktır.

1.5. Sadece Turnuvaya katılma başvurusunda bulunarak, tüm Katılımcılar bilgilerinin Sıralamalarda yayınlanmasına izin vermiş sayılırlar: yatırım hesap numaraları, Turnuva süresince yaptıkları tüm yatırımdan elde ettikleri toplam kâr.

1.6. Organizatör herhangi bir Katılımcının Turnuvaya katılımını reddetme veya kaydolduktan sonra herhangi bir açıklama yapmadan katılımcıyı diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

2. Uygunluk koşulları

2.1. Turnuva Organizatörün veya Ortaklarının eski veya mevcut çalışanlarına (aile üyeleri ve yakın akrabaları da dahil olmak üzere) açık değildir ve Organizatör veya Ortakları ile ortaklık ilişkisi içerisinde olanlar (aile üyeleri ve yakın akrabaları da dahil olmak üzere) da turnuvaya katılamaz.

2.2. StormGain'de birden fazla hesaba sahip olan müşteriler katılamazlar.

3. Şartlar ve koşullar

3.1. Sadece StormGain'de demo hesabı bulunan müşterilerin turnuvaya katılmasına izin verilecektir.

3.3. Turnuvadaki amaç, Turnuva periyotu süresince yapılan tüm yatırımlardan mümkün olan maksimum kârı elde etmektir (tüm kazançlı ve kaybeden pozisyonların toplamı olarak hesaplanacaktır).

3.4. Bu amaca hizmet etmek amacıyla, bir Turnuva Yatırımı, Turnuva periyotu süresince açılıp kapatılan bir pozisyon anlamına gelecektir.

3.5. Katılımcılar tarafından yapılan yatırımların tutarı ve şekli konusunda herhangi bir kural, düzenleme veya herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır ve Katılımcılar bu parametrelere tamamen bağımsız olarak karar verme hakkına sahiptir. Uygulanacak yatırım şart ve koşulları, gerçek StormGain hesaplarına uygulananlarla aynıdır.

3.6. Katılımcıların Sıralaması düzenli olarak güncellenecek ve Turnuva sayfasında yayınlanacaktır.

3.7. Turnuva sonuçları turnuvanın tamamlanmasının ardından üç iş günü içerisinde açıklanacaktır. Turnuva sona erer ermez, Katılımcılar tarafından yapılan yatırımların toplam değeri hesaplanacaktır.

3.8. Turnuva kapsamında, geçerli bir hesap Turnuva süresince aktif olan ve söz konusu müşteri tarafından açılan hesaptır (diskalifiye edilen hesaplar dışında).

3.9. Bir veya biden fazla Katılımcının bir planı bir stratejinin bir parçası olarak çoklu hesap kullandığı tespit edilirse, Turnuvanın hangi aşamasında olursa olsun, tüm hesaplar Organizatör tarafından diskalifiye edilir.

3.10. Katılımcının Turnuvada Şirketten birden fazla hesap açtığı tespit edilirse, Katılımcının tüm hesapları diskalifiye edilir.

4. Kazananları ve ödül alacakları belirlemek için kullanılacak şartlar.

4.1. Turnuva kapsamında yapılan tüm yatırımlarda en yüksek toplam kâra ulaşan katılımcılar kazanan olarak açıklanacaktır.

4.2. Aynı sonuca ulaşan iki veya daha fazla Katılımcı varsa, bu sonuca diğerlerinden daha önce ulaşan Katılımcı diğerlerini geçmiş sayılacaktır.

4.3. Organizatör Turnuva sona erdikten sonra üç iş günü içerisinde skorları toplayacak ve sonuçları web sitesinde yayınlayacaktır. Sonuçlar şu bilgilerle birlikte yayınlanır: sıralama, ödül tutarı, Katılımcı Hesap numarası ve yapılan yatırımların toplam değeri (Katılımcının kimliğinin teşhis edilmesine neden olacak kişisel veriler olmaksızın). Bu bilgilere dayanılarak, Katılımcı elde ettiği sonuçların ayrıntılarını içeren bir mesaj alacaktır. Bu mesajın herhangi bir nedenle alınmaması durumunda, kendi isminin katılımcılar arasında yer alıp almadığını kontrol etme sorumluluğu tamamen Katılımcıya aittir.

4.4. Turnuvaya katılarak herhangi bir Ödül kazanmak için, Kazananlar StormGain müşteri hizmetleri ekibine kimliklerini kanıtlayan belgeleri sunmak zorundadır. Kabul edilen kimlik kanıt belgesi biçimleri şunlardır: pasaport, ulusal kimlik belgesi veya sürücü belgesi. Kullanılan demo hesabın Kazanan kullanıcı adına açılmış olması gerekmektedir.

4.4. Her bir Turnuva için ayrılan ödül havuzunun 1510 USDT'si gerçek para olarak Kazananların yatırım hesabına aktarılırken, 3500 USDT'si bonus hesaplara aktarılacaktır.

Ödül havuzu şu Tabloya göre dağıtılacaktır:

Derece

Ödül

Para türü

1

500

USDT

2

250

USDT

3

200

USDT

4

150

USDT

5

100

USDT

6

90

USDT

7

80

USDT

8

70

USDT

9

50

USDT

10

20

USDT

11

600

Bonus

12

500

Bonus

13

400

Bonus

14

350

Bonus

15

300

Bonus

16

250

Bonus

17

200

Bonus

18

150

Bonus

19

100

Bonus

20

90

Bonus

21

80

Bonus

22

70

Bonus

23

60

Bonus

24

50

Bonus

25

50

Bonus

26

50

Bonus

27

50

Bonus

28

50

Bonus

29

50

Bonus

30

50

Bonus

4.5. Ödüller Kazananlar açıklandıktan sonra en fazla 3 iş günü içerisinde ödenir ve Kazananın StormGain hesabına aktarılır.

4.6. Kazananın ödülünün ödeneceği hesap, söz konusu Turnuva Kazananının aynı kişisel bilgileri ile açılmış olmalıdır.

4.7. Bir müşteri bir kez Kazanan olarak açıklandığında, diğer Turnuvalarda bir daha ödül kazanmak için yarışamaz.

4.8. Bir Katılımcı bu yarışma kapsamındaki daha önceki Turnuvalarda ödül kazandıysa ve mevcut Turnuvada da ödül kazanabileceği bir derece elde ettiyse, mevcut turnuvada Kazanan olarak kabul edilemez.

5. Organizatörlerin ve Katılımcıların hak ve yükümlülükleri

5.1. Organizatör şunları yapmayı taahhüt eder:

5.1.1. Bu Kuralların güncel versiyonunu web sitesinde (https://stormgain.com/), katılımcıların ulaşabileceği bir sayfada yayınlar.

5.1.2. Turnuvada kazananları, bu şartları sağlayan Turnuva katılımcıları arasından seçer.

5.1.3. Turnuvayı kazananların hesabına burada açıklanan ödül tutarlarını yatırır.

5.2. Katılımcılar şunları yapmayı taahhüt ederler:

5.2.1. Turnuvaya katılımları esnasında hileli uygulamalardan kaçınırlar.

5.2.2. Turnuvaya katılımları esnasında burada açıkça yasaklanan faaliyetlere girişmekten kaçınırlar.

6. Son Hükümler.

6.1. Promosyon Organizatörü tamamen kendi takdir hakkında olmak ve önceden uyarı yapmamak kaydıyla, bu Promosyon Kurallarında değişiklik, ekleme veya silme yapabilir.

6.2. Organizatör herhangi bir açıklama yapmaksızın herhangi bir katılımcıyı diskalifiye etme (katılımını yasaklama) hakkını saklı tutar.

6.3. Organizatör Turnuvayı herhangi bir zamanda herhangi bir açıklama yapmaksızın sonlandırma hakkını saklı tutar.

6.4. Promosyona katılım ile ilgili herhangi bir talebi Şirketin Müşteri İlişkileri Departmanı incelemeyecektir.

6.5. Promosyon Organizatörü ve Promosyon Katılımcıları ortaya çıkan herhangi bir sorunu müzakere ederek çözmek için iyi niyetle çabalamalıdır.